Bell Schedules

Regular Bell Schedule M, W, Th, F
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 8:00 AM 2:00 PM 360 min
Grades 1-5 8:10 AM 2:30 PM 380 min
Recess Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten Snack Time 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Grade 1 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Grades 2-3 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Grades 4-5 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Regular Lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Grade 1 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Grades 2-3 11:30 AM 12:10 PM 40 min
Grades 4-5 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Early Release Schedule Tuesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 8:00 AM 1:00 PM 300 min
Grades 1-5 8:10 AM 1:30 PM 320 min
Inclement/Rainy Day Lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 11:25 AM 11:45 AM 20 min
Grade 1 11:10 AM 11:40 AM 30 min
Grades 2-3 11:45 AM 12:15 PM 30 min
Grades 4-5 12:20 PM 12:50 PM 30 min
3rd Grade PE Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday (2 classes) 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Wednesday (2 classes) 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Thursday (2 classes) 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Friday (2 classes) 12:15 PM 12:55 PM 40 min
4th Grade PE Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Wednesday (2 classes) 1:00 PM 1:40 PM 40 min
Wednesday (2 classes) 1:45 PM 2:25 PM 40 min
Friday (2 classes) 1:00 PM 1:40 PM 40 min
Friday (2 classes) 1:45 PM 2:25 PM 40 min
5th Grade PE Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday (2 classes) 1:00 PM 1:40 PM 40 min
Monday (2 classes) 1:45 PM 2:25 PM 40 min
Thursday (2 classes) 1:00 PM 1:40 PM 40 min
Thursday (2 classes) 1:45 PM 2:25 PM 40 min